England: Lindisfarne 2


ᚩᛁᛀᚨ

-oina
COANNAH

Coina
Coannah


Gravstenen från omkring år 700 finns i Lindisfarne Priory Museum. Två namn står på den, i övre vänstra delen står Coina med runor och över den nedre halvan Coannah med latinska versaler.


Foto © Christer Hamp 2010-06-15