Br E6

England: Dearham


᛫ ᚼᚿᛁᚱᛘ

hnirm

-


Den rikt dekorerade stenen står i St. Mungo's Church i Dearham i Cumbria, i västra fönstret i långskeppets södra vägg. Runorna verkar vara inhuggna efter att resten av stenen var färdig, på ena kortsidan av ramen liksom på liljestenar i Västergötland, och egendomligt nog upp och ned. I det som nu är nedre delen av stenen står det ADAM med latinska bokstäver, också upp och ned.
Det hörn av stenen som föregår runorna är avslaget, och närmast före runorna finns några inhuggna linjer som möjligen kan bilda ett latinskt M. Kan det ha stått ADAM även på denna kortsida av stenen?
Stenen är en gravhäll, och satt till 1882 inmurad i kyrkans norra vägg, med texraderna dolda.

N 54.713927
W 3.441350

Foto © Christer Hamp 2010-06-18