Br E8

England: Skelton-in-Cleveland


... ᛁᛂᛒᛂᛚ ᛫ ᚮᚴ ᛫

...--iebel • ok • ...

... och ...


Stenen var från början ett solur från omkring år 1100, även om inte mycket av själva soluret finns kvar idag, bara ett par streck längst upp på stenen. Den återfanns 1891 när en ny grav skulle grävas på gamla kyrkogården i Skelton-in-Cleveland i Yorkshire och ställdes senare upp i den nya kyrkan, där man idag kan se den i vapenhuset. Av den text som är skriven med romerska bokstäver är omkring hälften förlorad, men av det som återstår kan man gissa att den är skriven på norrönt språk, även om vi idag inte kan tolka den. Runtexten är också alltför kort för att vi ska kunna förstå den.

N54.561655
W0.980055

Foto © Christer Hamp 2011-06-12