England: Scotterthorpe


--or--luiao-
uil-aniatlt
o-uitlta_n
-ou--ALF--
-E-

-


Jag kan inte se att den här runinskriften har behandlats i den vanliga litteraturen, så jag ska försöka att ge den en lite utförligare beskrivning här.

I North Lincolnshire Museum i Scunthorpe finns ett blybleck med runinskrift på båda sidorna (NOLMS:2005.106). Det rör sig om ett lösfynd, gjort med metalldetektor på en åker i Scotterthorpe, 9 km söder om museet, och det inköptes till museet 2005. Storleken är 33 x 17 mm, färgen är gulaktig och liknar ben, men vikten visar med all önskvärd tydlighet att det är av bly. Bleckets kanter är skadade så att delar av några av runorna har försvunnit, och det verkar osäkert hur stort blecket har varit från början.
Blecket har inskrift på båda sidor, i två respektive tre rader. Till övervägande delen utgörs inskriften av runor, medan högra hälften av nedre raderna på den treradiga sidan består av bokstäver. Runorna är delvis riktiga, läsliga runor, delvis ganska egendomliga former, och jag har inte lyckats lista ut om de har någon betydelse eller om det handar om nonsensrunor.
Eftersom det är ett lösfynd har vi ingen arkeologisk vägledning till bleckets ålder. Att döma av likheter med andra, liknande fynd, t.ex. Vg 216, bör det vara medeltida, kanske från 1100-talet.

Fyndplats:
N 53,5053
W 0,6771

Foto © Christer Hamp 2011-06-15