MM 136

Isle of Man: Braddan III


ᚢᛐᚱ ᛬ ᚱᛁᛌᛐᛁ ᛬ ᚴᚱᚢᛌ ᛬ ᚦᚭᚾᚭ ᛬ ᛅᚠᛐ ᛬ ᚠᚱᚭᚴᛅ ᛬ ᚠᛅᚦᚢᚱᛋᛁᚾ ᛬ ᛁᚾ ᛬ ᚦᚢ ᛫᛫᛫

utr : risti : krus : þono : aft : fro(k)(a) [: f](a)(þ)[ur sin : in :] (þ)[urbiaurn : ...]

Odd reste detta kors till minne av Frakki, sin fader, men Torbjörn [ gjorde det, son till NN ? ]


Stenen utgör nedre delen av ett kors och står nu i kyrkan Old Kirk Braddan. Bilden här föreställer en gipsavgjutning i Victoria and Albert Museum i London.
Inskriften går nedifrån och upp på korsets ena smalsida. Slutet av inskriften på den bevarade delen av stenen skadades i mitten av 1800-talet, men kan rekonstrueras från teckningar. Slutet av översättningen är en gissning, gjord efter mönster från inskriften på korset Andreas I.

Foto © Christer Hamp 2005-09-07

Tillbaka till listan