MM 135

Isle of Man: Braddan IV


ᚦᚢᚱᛚᛁᚮᚱ ᛬ ᚿᛂᛆᚴᛁ ᛬ ᚱᛁᛌᛐᛁ ᛬ ᚴᚱᚢᛌ ᛬ ᚦᚭᚿᚭ ᛬ ᛆᚠᛐ ᛫ ᚠᛁᛆᚴ ᛬ ᛋᚢᚿ ᛌᛁᚿ ᛫ ᛆᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᚢᚿ ᛬ ᛂᛆᚮᚱᛌ X IHSVS

þurlibr : nhaki : risti : krus : þono : aft [:] fiak : s(u)[n] (s)in : (b)ruþur:sun : habrs × {IHSVS}

Torleif Nacke reste detta kors efter Fiac, sin son, Hafrs brorson


Stenkorset står nu i kyrkan Old Kirk Braddan. Bilden här föreställer en gipsavgjutning i Victoria and Albert Museum i London. Inskriften går nedifrån och upp på korsets ena sida, och på bilden har jag delat upp den i tre delar med viss överlappning. Inskriften är på ren fornnordiska, men namnet Fiac är gaeliskt.

Foto © Christer Hamp 2005-09-07

Tillbaka till listan