Tu FV 1970;247

Turkiet: Hagia Sophia, Istanbul


Tu FV 1970;247

Foto © Christer Hamp 2004-04-16

Ristningen finns på marmorbalustraden i bildens mitt.

Tillbaka till listan  Ristningen