Tu FV 1970;247

Turkiet: Hagia Sohpia, Istanbul


alftan ...

Halvdan ...


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, mitt på marmorbalustraden på södra läktaren. Den är 23 cm lång, och runornas höjd varierar mellan 1,5 och 5 cm. Ristningen upptäcktes 1964 av Alfred Westholm. Vid mitt besök var den täckt av en plastskiva med en förklarande skylt. De två första tecknen var inte ifyllda, och den här synliga delen av ristningen börjar med runan f. Fortsättningen av inskriften har inte kunnat uttydas, och det är möjligt att den är en nonsensniskrift med runliknande tecken, utförd av en halvt skrivkunnig nordbo.

Foto © Christer Hamp 2004-04-15

Tillbaka till listan