D Rv 40

Dalarna: Älvdalen


EES M1D7CCL8XX0X
den XXVIII iuli
då : uar : ui : är : i stak : kiön : en : uiko oc : in : tet : ber : gat : gug : nåde : os :
1783 den 19 iuli om afton kom et bod som war för suårt LSS A C

Erik Ersson 1780 den 28 juli, då var vi här i Stackkölen en vecka och intet bärgat. Gud nåde oss.
1783 den 19 juli om aftonen kom ett bud som var för svårt. Lars Larsson.


Träskålen finns att se på hembygdsmuseet Rots Skans. Inskriften från 1780 berättar troligen att Erik Ersson varit en vecka vid Stackkölen öster om Rälldalen för att bärga hö, men inte fått något.

Foto © Christer Hamp 2010-07-10