D Rv 41

Dalarna: Älvdalen


1696 AED
oc : tå : uar : ett : suårt : ugers : år oc : dyr : tiid gudh bettre
EMS

1696 Anna Ersdotter
och då var ett svårt hungersår och dyrtid. Gud bättre!
Erik Mattsson


Träskålen finns att se på hembygdsmuseet Rots Skans.

Foto © Christer Hamp 2010-07-10