DK Bh 15

Bornholm: Bodilsker-sten 3


... þurkil : auk : alfkil : r(e)(s)... ...(e)n : þina : eftiR : eykil : faþur : ...

Torkil och Alvkil reste denna stef efter Ökil, deras fader ...


Stenen står i vapenhuset i Bodilsker. Fram till 1883 satt den inmurad högt uppe i kyrktornet.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21