DK Bh 16

Bornholm: Bodilsker-sten 4


...-a-- (:) (l)itu : h-(-)- : s(t)ain : eftiR : þurfast : bruþur | sin | auk : kuþki

... lät hugga stenen efter Torfast, deras broder, och Gudke


Runstenen sitter inmurad i Bodilskers torn på södra sidan, 60 cm över marken och synlig utifrån.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21