DK Bh 17

Bornholm: Bodilsker-sten 5


asbiarn : lit : rita stain iftiR : butirþu : kunu : sina : kuþ : litin : ant : i

Asbjörn lät resa stenen efter Botfrid, sin hustru. Gud lätte hennes ande för evigt.


Runstenen står rest i Bodilskers vapenhus. Fram till kyrkans renovering 1911 låg den inmurad i huvudskeppets nordvägg.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21