DK Bh 32

Bornholm: Nyker-kalkristning


fuþorkhniast(b)y--(-)

fuþorkhniastbmly


Inskriften ska enligt Danske Runeindskrifter finnas "Ca. 1 m til venstre for hovedingangen, ca. 1 m over gulvet." När jag besökte kyrkan gissade jag att det rörde sig om väggen på bilden, men lyckades inte upptäcka någon inskrift där.
Vid närmare eftertanke kan man ju undra om det är insidan eller utsidan av väggen som avses, och från vilken utgångspunkt är det åt vänster?

Foto © Christer Hamp 2013-05-22