DK Bh 33

Bornholm: Ny Larsker-sten 1


sasur : lit : resa : sten : eftiR : aluarþ : faþur : sin : truknaþi : han : uti : meþ : ala : sk|ibara : etki : i : kristr : hab|(i) | siolu | has | sten : þesi : stai | eftir

Sasser lät resa stenen efter sin fader Halvard, han drunknade ute med alla skeppsmän. Krist hjälpe hans själ evigt. Denna sten ska stå till minne.


Stenen står klamrad till väggen i vapenhuset i Ny Larsker, tillsammans med DK Bh 34.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21