DK Bh 35

Bornholm: Ny Larsker-sten 3


ketil(b)arn

Ketilbjörn


Det stora stenblocket låg tidigare i strandkanten nedanför Brunsgård 9 km sydost om Rønne, och flyttades 1927 till trädgården utanför Bornholms museum. Runa nr. 6 har en egendomlig form, som inte syns bra på bilderna här. Den ser ut som en huvudstav med ett spegelvänt latinskt s.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21