DK Bh 34

Bornholm: Ny Larsker-sten 2


kobu:suain : raisti : stain : þ(e)na : a(f)tir : bausa : sun : sin : tr(i)... ...n : þan : is : tribin : ua(r)þ : i : (u)(r)ostu : at : ut:la(n)(k)iu : kuþ : tr(u)tin : hi(a)lbi : hans : ont : auk : sata : mikial :

Kåp-Sven reste denna sten efter Böse, sin son, en god man som blev dräpt i kampen vid Utlängan. Herren Gud och sankt Mikael hjälpe hans själ.


Stenen står klamrad till väggen i vapenhuset i Ny Larsker, tillsammans med DK Bh 33.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21