DK Bh 38

Bornholm: Vestermarie-sten 1


...-m : bruþ(i)m : ...(a)im : raist- : kumbl : þitsi : (a)-... | ... (u)k : afteR : as--l : bruþuR : sin : guþ : hi...

... broder, de reste detta kummel efter ... och efter Eskil, deras broder. Gud hjälpe ...


Runstenen står rest på kyrkogården sydväst om Vestermarie kyrka tillsammans med de andra fem Vestermarie-stenarna. Den upphittades som trappsten på en gård i socknen, och köptes in 1851 och flyttades till kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21