DK Bh 39

Bornholm: Vestermarie-sten 2


þurstin : uk (:) suin : raistu : abtiR : alfuin : faþur sin : uk abtiR : þurlak : b(r)uþu(r) sin : kuþ hialbi ąnt : þaiRa : uk-þ(s) muþiR

Torsten och Sven reste [stenen] efter Alvin, deras fader och efter Torlak, deras broder. Gud och Guds moder hjälpe deras andar.


Runstenen står rest på kyrkogården sydväst om Vestermarie kyrka tillsammans med de andra fem Vestermarie-stenarna. Den upphittades 1847 på en gård i socknen, och köptes in 1851 och flyttades till kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21