DK Bh 4

Bornholm: Klemensker-sten 4


: aulakR : let : reisa : stein : þana : eftiR : sasur : foþur sin : bonta : kuþan : kuþ : hialbi : siol : hans : auk : sata : mihel

Ölak lät resa denna sten efter Sassur, sin fader, en god bonde. Gud och sakt Mikael hjälpe hans själ


Stenen står på Hasle kyrkogård 10 m söder om kyrkan. Den upptäcktes i en bro över en bäck mitt emellan Klemensker och Hasle.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21