DK Bh 5

Bornholm: Klemensker-sten 5


suin : auk : ketil : reistu : sten : eftiR : (i)u(l)k|iR : faþur : sin

Sven och Ketil reste stenen efter Igulger, sin fader


Runstenen står rest på norra sidan Klemensker kyrka, i hörnet mellan kor och skepp. Den fanns tidigare på Kuregården. Den är från övergången mellan vikingatid och medeltid, omkring år 1075 - 1125.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21