DK Bh 42

Bornholm: Vestermarie-sten 5


: asualdi : risti : stein : þinsa : iftR : alfar : bruþur : sin : drinr : koþr | : trebin u:syni : auk : skogi : suek : saklausan :

Asvalde reste denna sten efter Alvar, sin broder. Den gode mannen blev skändligt dräpt, och Skoge svek den oskyldige.


Runstenen står rest på kyrkogården sydväst om Vestermarie kyrka tillsammans med de andra fem Vestermarie-stenarna. Den låg tidigare under kyrkans södra vägg.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21