DK Bh 41

Bornholm: Vestermarie-sten 4


suain ... (a)uk : tul(i) : auk : uifriþr : þau : lika : un...R : þi... (s)(t)ain

Sven ... och Tole och Vefrid, de ligger under denna sten


Fragmenten av runstenen ligger på kyrkogården sydväst om Vestermarie kyrka intill de andra fem Vestermarie-stenarna. Den påträffades hel 1883 vid en utgrävning av kyrkan, men runorna låg vända nedåt och upptäcktes inte förrän stenen slagits i bitar.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21