DK Bh 49

Bornholm: Østerlarsker-sten 2


broþir : auk : eimotr : þeir : litu : reisa : stein : þana : eft
ir : sikmut : faþur : sin :
kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk : sata : maria :

Broder och Emund lät resa denna sten efter Sigmund, deras fader. Kristus och sankt Mikael och sankta Maria hjälpe hans själ.


Den tresidiga runstenen står rest i Østerarskers vapenhus. Den satt tidigare inmurad i klocktornet, och flyttades 1921.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22