DK Bh 50

Bornholm: Østerlarsker-sten 3


...rnils : auk : fuluki : þ... ...sa : stein : þana : eftiR : þormar : buoþur : si...

Arnils och Fulluge lät resa denna sten efter Tormar, deras broder.


Runstenen är inmurad som överliggare i kyrkans norddörr, synlig från insidan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22