DK Bh 52

Bornholm: Østermarie-sten 2


barni : auk : sibi : auk | -ofi : þeiR : reistu : sd
ei(n)(:) (e)ftiR : ke(t)(i)l : faþu|r sin : (k)ristr (:) (h)lbi hns | siol :

Bjarne och Sibbe och Tuve reste stenen efter Kettil, sin fader. Krist hjälpe hans själ.


Runstenen står rest mellan den nya kyrkan och den gamla kyrkans ruin tillsammans med tre andra av Østermarie-stenarna. Bröderna Bjarne och Tuve uppträder också som stenresare på DK Bh 53, som är rest efter deras bror Sibbe, som här är en av stenresarna.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22