DK Bh 53

Bornholm: Østermarie-sten 3


: (b)ar(n)i : auk : tofi : ok : askutr : letu : resa : sten : eftiR : siba : (b)roþor : sin : krist : sil : ia(l)bi

Bjarne och Tuve och Asgöt lät resa stenen sfter Sibbe, deras broder. Krist hjälpe själen.


Runstenen står rest mellan den nya kyrkan och den gamla kyrkans ruin tillsammans med tre andra av Østermarie-stenarna. Den nu döde Sibbe hade tillsammans med sina bröder Sibbe och Tuve redan rest DK Bh 52. Korset på baksidan har en speciell och omdebatterad form.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22