DK Bh 56

Bornholm: Østermarie-sten 6


: kuþmt : nkuski : uaku : hla : osu : airbrni : kuþi : guþ : msmiht : ionþþn : | : --- : | : itki...ik(i)
ku : i... | nik

-


Runstenen står rest mellan den nya kyrkan och den gamla kyrkans ruin tillsammans med tre andra av Østermarie-stenarna. Danske Runeindskrifter har ingen tolking av texten.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22