DK Bh 55

Bornholm: Østermarie-sten 5


auþi : auk : suin auk auþkiR : ristu stin eftir kunulf ruþurisiin : kuþa : auk : iftiR kunilt : muþur

Aude och Sven och Audgeir reste stenen efter Gunnulv, deras gode broder, och efter Gunhild, moder


Runstenen står rest mellan den nya kyrkan och den gamla kyrkans ruin tillsammans med tre andra av Østermarie-stenarna.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22