DK Bh 61

Bornholm: Bornholm-amulet


e(i) (e)asusus kristus= =fil=uis t(e)i fifi inomina b|atris eþ fil|ius ins eþ sb=iritu|s
k=rist=us (b)i | bius=ank=uis fifiþ | fit=am itirn=a|m k=ustotaþit

Jesus Kristus, den levande gudens son. I Faderns och Sonens och den helige andes namn. Kristus. Det fromma blodet lever och bevarar det eviga livet.


Runorna är inristade på båda sidorna på ett arabiskt silvermynt präglat omkring år 885 - 895. Det kom till Nationalmuseet i Köpenhamn 1821 med upplysningen att det hade upphittats någonstans på Bornholm 50 år tidigare. Bilden visar den sida av myntet som bär början av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2012-06-09