DK Bh 62

Bornholm: Kastelsbakke-blyamulet


… -(r) : (k)(o) þularunu iak rist þæn
u(k)u- ok þæn krimilika kreþ : ok þæn ælfilika
---…-sni : üþmunt i : nomina iasum : kristum
---…st : gortin : gortan inkortan

… krus mariha : krus markus : krus mateus
us b(æ)…s : krus lukus : yþmunt : nomina iasum
stum : ifastast : basuit omuiunibus obi-ta(i)nt
…s…ntibus : (ü)þmunt : bær sihnum æsata k(u)s

... och skaldrunor. Jag skar dem ... och det hemska ropet och den älvalika ... Ödmund. I Jesu Kristi namn ... Gordin, Gordan, Ingordan.
Kors Maria, kors Markus, kors Matteus ... kors Lukas Ödmund Jesu namn ... Ödmund. Vid det höga korsets tecken.


Blyamuletten upphittades 2004, och var då hoprullad. Senare har den rullats ut, och visades på Nationalmuseet i Köpenhamn 2016. På Nationalmuseets egna bilder finns en liten bit till, till vänster om de delar som ställts ut.
Lisbeth Imer skriver att "amulettens text kan alltså i sin helhet tolkas som en besvärjelse som ska skydda bäraren Ödmund från ondska och övernaturliga väsen, och där kanske också finns en anvisning på hur amuletten skulle bäras för att få största möjliga kraft".
Mitt försök till översättning här ovan ska väl inte tas på alltför stort allvar, det är inspirerat från olika håll.

Foto © Christer Hamp 2023-02-08