DK Bh 7

Bornholm: Klemensker-sten 8


: asur : auk : þai(R) ...in : | : ...

Assur och ...


Detta och några andra runstensfragment sitter inmurade på utsidan av kyrkogårdsmuren norr om kyrkan. Numreringen av fragmenten kan vara något förvirrande, eftersom det vid olika tidpunkter använts tre olika system.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21