DK Bh 8

Bornholm: Klemensker-sten 9


...str : auk : ...

... och ...


Detta och några andra runstensfragment sitter inmurade på utsidan av kyrkogårdsmuren norr om kyrkan. Detta fragment har ristning på två sidor, men är nu inmurat så att bara den ena sidan syns, den med andra halvan av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21