DK Fyn 18

Fyn: Vimose-høvl


talijo ¶ gisaioj ÷ wiliz --lao--- ...
t--is : hleuno : an- : regu

hyvel ...


Hyveln av trä med inskrift med den äldre runraden finns i Nationalmuseet i Köpenhamn. Bilden visar hyvelns sida, med den inskrift som återges på andra raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22