DK Fyn 19

Fyn: Vimose-kam


ᚺᚨᚱᛃᚨ

harja

Harja


Kammen av ben från Vimose på Fyn finns i Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är den äldsta daterbara, från omkring år 160. Harja är troligen namnet på kammens ägare eller tillverkare. Kammen kan ha använts til att kamma ull, en syssla som även utfördes av män. Tineke Looijenga antar att namnet kan betyda "medlem av släkten Harii". Namnet förekommer också på runstenen Sö 32 Skåäng.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan