DK Fyn 26

Fyn: Glavendrup-sten


raknhiltr ' sa¶ti ' stain þonsi ' auft ¶ ala ' saulua kuþa ¶ uial(i)þs haiþuiarþan þia¶kn

ala ' suniR ' karþu ¶ kubl ' þausi ' aft ' faþur ¶ sin ' auk ' hons ' kuna ' auft ¶ uar ' sin ' in ' suti ' raist ' run¶aR ' þasi ' aft ' trutin ' sin ¶ þur ' uiki ' þasi ' runaR

at ' rita ' sa ' uarþi ' is ' stain þansi ¶ ailti ' iþa aft ' onon ' traki

Ragnhild satte denna sten efter Alle den bleke, viens gode, hirdens högvärdige thegn. Alles söner gjorde dessa kummel efter deras fader, och hans hustru efter sin man, men Sote ristade dessa runor efter sin herre. Tor vige dessa runor.
Till ræde varde den som skadar denna sten eller drar efter annan [ flyttar och reser den till minne av någon annan ]


På en skogklädd ås bland åkrarna på norra Fyn finns Glavendrupmonumentet, med en stor runsten i ena änden av en skeppssättning och andra resta stenar i närheten. Där finns också en äldre hög från bronsåldern och ett antal minnesstenar (med latinska bokstäver) från första hälften av 1900-talet. I skeppssättningen har nio gravar påträffats, men de var alla tomma.
Runstenen återfanns vid sandgrävning 1794 och räddades 1808 av arkeologen Vedel Simonssen från att bli såld till stenhuggare som många av skeppssättningens stenar. Den senaste restaureringen av monumentet gjordes 1958. Högen som runstenen står på är från modern tid.
Runstenen är från början av 900-talet och har med sina 210 tecken Danmarks längsta runinskrift. Ragnhild, som lät hugga stenen, har rest en annan sten över en annan make, Gunnulv i Tryggevælde, Karise socken på Sjælland (DK Sj 82), också huggen av Sote.
Gode var en stormanstitel, och betydde samtidigt att han var präst i den hedniska tron. En thegn var släktens överhuvud och hövding över en del av en här.

N 55,5097
E 10,2933

Ristare: Sote

Foto © Christer Hamp 2005-05-31

Tillbaka till listan