DK Sj 82

Sjælland: Tryggevælde-sten


raknhiltr ' sustiR ' ulfs ' sati ' stain ¶ þnnsi ' auk ' karþi ' hauk ' þonsi auft ¶ auk skaiþ ' þaisi ¶ kunulf ' uar sin ' klomulan man ¶ (s)un ' nairbis ' faiR ' uarþa ' nu futiR ' þoi batri
sa uarþi ' at (') rita ' is ailti stain þonsi
iþa hiþan traki

Ragnhild, Ulvs syster, satte denna sten och gjorde denna hög efter - och denna skeppssättning - sin man Gunulv, en glammande man, Nærves son. Få blir nu födda bättre än han.
Han ska vara en ræte som förstör denna sten eller drar den härifrån


Runstenen står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Den lär omkring 1550 ha flyttats från en gravhög till Tryggevælde borggård på Sjælland. Till Köpenhamn kom den 1810. Det är inte känt vad hålen är till för, men de finns med på de tidigaste avbildningarna av stenen.
Samma Ragnhild har rest en runsten efter en annan make, Alle (DK Fyn 26) vid en hög och en skeppssättning i Glavendrup på Fyn. Sote högg även den stenen.

Ristare: Sote (A)

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan