DK Fyn 9

Fyn: Køng-statuette


--i=ŋo

-


Den lilla bronsstatyetten från 400- eller 500-talet från Køng socken på Fyn finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Den delvis skadade inskriften finns på statyettens rygg.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan