DK Hal 4

Halland: Kvibille kyrka


: efi : auk : þu(r)(g)utr : þeR : lagþu : stin : ifi- : þorlak : kuþ : hialbi : sol : hans :

Eve och Torgot de lade stenen över Thorlak. Gud hjälpe hans själ


Stenen är inmurad i Kvibille kyrkas södra vägg, synlig från utsidan. Den är från tidig medeltid och har alltså fungerat som gravsten, som lades över den döde.

Foto © Christer Hamp 2014-07-25