DK Hal 5

Halland: Vapnö


... resþu sten æft[iR] ... [Kri]str hialpi sol ha[ns]

... reste stenen efter ... Kristus hjälpe hans själ


Det som återstår av runstenen står på gräsmattan mellan västra flygeln och muren. Vapnö ligger 5 km norr om Halmstad. Stenen renoverades 2017.

Foto © Christer Hamp 2018-06-12