DK MJy 16

Midtjylland: Langå-sten 3


...-R ... ¶ stin ... ¶ : -...- (b)(r)(u)(þ)(u)(r) : (s)¶in : hrþa : kuþan : ¶ : þigin

... sten ... sin broder, en mycket god man


Runstenen av granit ligger på Langå kyrkogård strax sydväst om kyrkan.

N 56.394727
E 9.891662

Foto © Christer Hamp 2010-05-27