DK MJy 17

Midtjylland: Langå-sten 4


: tuki : r-... : br--...
...-s-...

Toke r[este stenen efter ... sin] br[oder] ...


Runstensfragmentet i granit från Langå, Nørrejylland, finns nu i Randers museum.

Foto © Christer Hamp 2005-06-02

Tillbaka till listan