DK MJy 24

Midtjylland: Sønder Vinge-sten 2


-u(þ)(i) : b(i)--(l)i : risþi : stin ¶ : þensi : uftiR : uruku ¶ auk : kaþu : bruþr : ¶ sino : tuo : ¶ ... sarþi : auk ¶ siþ : r(a)(t)i : saR : monr : ¶ ias : auþi : mini : þui

Gudi bryte reste denna sten efter Orökja och Kade, sina två bröder. Pervers och trollkarl vare den man som ödelägger detta minne.


Runstenen står i vapenhuset i Sønder Vinge kyrka omkring 15 km sydväst om Randers. Tidigare låg den i kyrkans grund. Tolkningen är omdiskuterad på grund av textförlusterna.

N 56.408786
E 9.786607

Foto © Christer Hamp 2010-05-27