DK MJy 23

Midtjylland: Sønder Vinge-sten 1


... -(a)i(s)(þ)i ¶ ...-si ¤ ift ¶ skibara ¤ sin(o) (¤) þ(i)r(i) ¶ ¤ auk ¤ tuf(a) (¤)

... reste dena sten efter sina skeppsmän Tore(?) och Tove


Runstenen av granit står nu vid Ulstrup slott, 30 m rakt söder om mitten av slottets södra fasad, med den ristade sidan vänd mot slottet. Slottet ägs av en stiftelse vars enda syfte enligt stiftelsens direktör är att bevara slottet. Han säger de har ytterst lite publika aktiviteter, bara något enstaka bröllop. Han betraktar området som strikt privat mark.

N 56.395794
E 9.790516

Foto © Christer Hamp 2008-05-29