DK MJy 34

Midyjylland: Selde-font


+ guþlif * ge=rnif=n/gr=enin=f * e=rlo=fa=n=e¶t/r=el=ka=fe=n=a¶t

-


Dopfunten av granit står i Selde kyrka. Inskriften innehåller flera bindrunor, och tolkningen är osäker.

Foto © Christer Hamp 2008-05-28