DK MJy 35

Midtjylland: Øster Bjerregrav-sten 1


tuf(a) : r(i)--(i) : stin (:) þani : auftiR : tum... ¶ uar : s(i)... ¶ ...n (:) þikn : saR : u-... ¶ ...(u)r : tuika : hin

Tova reste denna sten efter Tuma, ... god man. Han ...


Runstenen av granit är rest på kyrkogården på södra sidan om kyrkan i Øster Bjerregrav, Nørrejylland. Fram till 1884 låg den i vapenhuset som tröskelsten under sydportalen.

N 56.488640
E 9.905073

Foto © Christer Hamp 2010-05-27

Tillbaka till listan