DK MJy 51

Midtjylland: Spentrup-sten 2


oskatla × risþi (×) -... ...-ls × sbaka × sun × stin × ¶ þonsi × ÷

Åskatla reste [efter] ... ls, Spages son, denna sten


Runstenen från Spentrup, Nørrejylland, står nu i Randers museum. Tecknet sist i texten (överst i vänstra spalten) har tolkats som en torshammare.

Foto © Christer Hamp 2005-06-02

Tillbaka till listan