DK MJy 52

Midtjylland: Vester Tørslev-sten


÷ hala ÷ risþi ÷ stin ÷ ¶ ÷ þonsi ÷ ¶ litu ÷ sun ÷ ¶ ift ÷ oslf ÷ bruþur ÷ sin ÷

Hella reste denna sten, Lettes son, efter Åsulf, sin broder


Runstenen står i Vester Tørslev kyrkas vapenhus, rest vid östra väggen.

Foto © Christer Hamp 2015-05-14

Tillbaka till listan