DK MJy 54

Midtjylland: Vester Tørslev-kalkristning 2


asr=u-...

-


Inskriften finns i Vester Tørslev kyrka, och är ristad i kalkputsen på västra sidan av triumfbågens södra halva, i nedre vänstra härnet av en målning föreställande Sankt Mikael. Den är daterad till år 1250 - 1400. Slutet av inskriften är täckt av kalk från en reparation, och det lilla som syns är svårtolkat. Läsningen ovan är min egen, Danske Runeindskrifter har
as(y)-...

Foto © Christer Hamp 2015-05-14