DK MJy 55

Midtjylland: Stenalt-sten


[osur : st](u)(f)s : sun :
[raisþi : st]ain : þonsi ¶ [auft : br](þ)(u)r : sun : sin :

Osur, Stufs son, reste denna sten efter Bror, sin son


Det som är kvar av runstenen står på gräsmattan framför huvudbyggnaden på godset Stenalt. Den togs från en gravhög i närheten och stod i trädgården åtminstone 1623. Senare blev den kluven och använd som byggnadsmaterial. 1913 upptäcktes en bit av stenen på gårdsplanen på Christianslund, och det är den som nu står i Stenalts trädgård.

Foto © Christer Hamp 2008-05-30